1- İletişim vasıtaları ile veya bizzat başvuru yapılır.
2- Dernekte yapılacak tanışma toplantısına katılır ve bilgilendirme amaçlı
oryantasyona katılır.
3- Gönüllülük sürecini yaşar.
4- Gönüllülük belgesi verilir.