Misyonumuz;

otizmli bireylerin önündeki engelleri kaldırarak bağımsız olarak
yaşamalarına destek olmak. Kamu kurumları, yerel belediyeler ve üniversiteler ile
ortak çalışmalar yapmak. OSB olan bireylerin uygun ve nitelikli yöntemlerle mesleki
eğitim dâhil her türlü eğitim almalarına, beceriler kazanmalarına yardımcı olacak
eğitimler planlamak ve yapmak. Yasal düzenlemelere yönelik çalışmalar
yapmak. Sosyal, kültürel, öğretici ve geliştirici etkinlikler ile spor, hayvancılık ve
tarımla uğraşmalarını, toplumdaki diğer bireyler ile kaynaşmalarını sağlamak.
Kimsesiz veya bakımı aileleri tarafından yeterince sağlanamayan otizmli bireylerin,
sürekli himaye ve kontrol edilmesini, derneğin bünyesinde kurulacak yaşam
merkezinde ömür boyu bakım ve barınma imkanını sağlamaktır.

Vizyonumuz;

otizm konusunda yapılan çalışmalar ile otizm dünyasına model
olmak. Otizmli bireylerin geleceğine yön vermek ve gelecek kaygısını yok edecek
nitelikli yöntemlerle eğitim, sosyal, kültürel, spor, hayvancılık, tarım ve doğayla
uğraşmalarına olanak sağlayarak toplumla kaynaşmalarını ve ömür boyu bakım ve
barınma imkanı sağlayarak ailelerin gözünü arkada bırakmamak.

Temel Değerler (ilkeler);

  • Derneğin fiziki yapısını iyileştirmek ve imkanlarını arttırmak.
  • Gelişmeleri Sürekli takip etmek ve uygulamak.
  • Dernek üyeleri olarak, çevresi ile uyumlu, paylaşımcı, katılımcı, dayanışma bilincine sahip, demokrasiyi özümsemiş olmak ve ekip ruhuyla çalışmak.
  • İnsan ilişkilerimizde ayırımcılık yapmadan, sevgi, saygı ve hoşgörüye önem vererek dürüst ve adil çalışmak.
  • Kalite, güvenirlilik, uzmanlık, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına harfiyen riayet etmek.
  • Kişisel verilerde gizlilik, veri sağlayıcıları ve kullanıcılarına saygı göstermek.