Aylık bağış desteği yaparak bu gruptaki gönüllülerimiz, kendi bütçeleri doğrultusunda her ay kendilerinin
belirleyeceği parasal miktarı dernek hesabına yatırabilirler veya diğer ödeme
yöntemlerini kullanarak ödeme yapabilirler.

Dernek çalışmalarımıza iş gücü ile destek olarak dernek programımızda yer alan işlere destek
olabilirler.

OFDER ATÖLYE’de görev alarak OFDER ATÖLYE’ de yaptığımız faaliyetlere katılarak
hem öğrenip hem de üretim yaparak destek olabilirler.

Savunuculuk ve Farkındalık yaparak OFDER’ in hedefleri doğrultusunda otizmli çocukların
sosyal hayata ve yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla savunuculuk ve
toplumda otizmin bilinirliğini sağlamak ve etkili bir kamuoyunun oluşması için
farkındalık çalışmaları yapabilirler.