OYUN VE OYUNCAK ÜZERİNE - I MUSTAFA ERGÜN -MEB

Oyun nedir? 
 
Çocuğun, insanın ve hattâ tüm canlıların hayatında büyük bir yer tutan "oyun"un ne olduğu 
konusunda henüz kesin bir sonuca, herkesin kabul ettiği ortak bir tanıma varılamamıştır. John 
Dewey oyunu, sonuç gözetilmeyen bilinçsiz davranışlar olarak nitelerken; Huizinga bunu, 
isteyerek ve kurallı olarak belli bir zaman ve mekânda yapılan faaliyetler alarak tanımlıyor. 
Spencer'in gözünde gerekli olmayan artık enerjilerin atılması görünümünü alan oyun; 
Eibesfeldt'te çıraklığın aktif bir şekli, Groos'da hayatın daha sonraki safhalarına hazırlık, 
Mitchell ve Mason'da insanın kendini ifade etmesi, Gulick'de de yapılması istenilenin 
yapılması şeklinde tanımlanıyor. 

Çocukların oynadıkları oyun ve oyuncakları hakkında güzel ve kısa bir kitap. Yazar Mustafa ERGÜN'ne teşekkür ederiz.

Kitabı bilgisayarınızz indirmek için burayı tıklayınız.