OTİZMİN BELİRTİLERİ

 • Göz kontağı kısıtlıdır ya da yoktur.
 • Çevreye ilgisizdirler.
 • Adına tepki vermezler.
 • Aşırı hareketli ya da hareketsiz olabilirler.
 • Bazıları fiziksel temasa (öpülme, sarılma vs.) izin vermez ya da hoşlanmazlar.
 • Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler.
 • Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler.
 • İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler.
 • Taklit becerisi yoktur ya da sınırlıdır.
 • Konuşma birçoğunda gelişmemiştir.
 • Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar.
 • Ekolaliktirler, söylenenleri papağan gibi tekrarlarlar.
 • Zamirleri ters kullanırlar.
 • Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar.
 • Mekanik ve tek düze ses tonu kullanırlar.
 • Uygunsuz gülme ve kıkırdamalar vardır.
 • Düzen takıntıları vardır.
 • Nesne takıntıları vardır. Objelere gereksiz yere bağlanma (pipet, şişe, araba vs)
 • Rutinlerindeki değişikliklere tepkilidirler.
 • Tekrarlayan davranışları (stereotipiler) vardır (nesneleri çevirme, el çırpma, kanat çırpma,zıplama, kendi etrafında dönme, parmak ucunda yürüme)
 • Oyuncaklarla gerektiği gibi oynamazlar (arabaları dizerler, topu çevirirler)
 • Hayali oyun oynamazlar.
 • Sürekli aynı oyunları oynamayı tercih ederler.
 • Bazıları çok inatçıdır.
 • Bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassastırlar.
 • Bazıları soğuk, sıcak, acıya duyarsız olabilir.
 • Bazıları tehlikeye karşı duyarsız olabilir.
 • Yemek yeme bozuklukları vardır.
 • Bazıları kendine, çevresindekilere ve eşyalara zarar verebilir.
 • Beklemeye ya da isteklerini ertelemeye pek tahammüllü değillerdir.
OTİZMİN TİPİK BELİRTİLERİ
 • Diğer çocuklarla ilişki kurmakta zorluk 
 • Her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek
 • Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
 • Yalnız kalmayı tercih etmek
 • İhtiyacını belirtmekte zorlanmak, konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak
 • Tehlikeye karşı duyarsızlık
 • Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
 • Göz temasının çok az ya da hiç olmaması 
 • Objeleri kendi etrafında çevirmek
 • Sürekli aynı oyunları oynamak
 • Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
 • Motor hareket gelişiminde düzensizlik (Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)
 • Acıya karşı duyarsızlık
 • Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
 • Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık
 • Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızlık
 • Objelere gereksiz yere bağlanmak
 • Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak


KAYNAK: Otizm Dünyası Nisan 2012